grågrön bakgrund
grågrön bakgrund

TRÄDGÅRDSARKITEKT - FÖR EN LEVANDE UTEMILJÖ

Utemiljön är ett viktigt inslag i den byggda miljö, inte minst för att bevara naturliga miljöer och den biologiska mångfalden. De är viktiga platser för närkontakt med naturen och har även stor betydelse för fysisk aktivitet, rekreation och främjar mentalt välbefinnande, minskar stress, mm.

Utemiljöns utformning har stor betydelse för de boendes hälsa och för förutsättningar för olika former av fysisk aktivitet, eftersom bostadens närmiljö är den populära platsen för motion och rekreation. Forskning har visat att ett antal egenskaper i utemiljöns utformning är viktiga, däribland mängden och formen hos vegetationen, förekomst av intressanta och slingrande gångstråk, lugna platser för återhämtning, god information och skyltning, samt hög trygghetskänsla.

LÄS MER OM UTEMILJÖNS BETYDELSE FÖR HÄLSAN

TRÄDGÅRDSARKITEKTENS TJÄNSTER


Utemiljön är inte bara gröna "trädgårdsytor", utan är alla ytor på fastigheten, som inte upptas av byggnader. Det kan vara kommunikationsstråk, entréer, lekplatser, torg, parkeringsplatser, sophantering, mm.

Trädgårdsarkitekten arbetar med alla dessa delar i utemiljön, med början i målsättningsdiskussioner, skissförlag och vidare med kompletta arbetshandlingar.

Trädgårdsarkitekten hjälper även till vid anläggning och skötsel av utemiljön.

Trädgårdsarkitektens skissförslag till innergård vid bostadsrättsförening.. LÄS MER

TRÄDGÅRDSARKITEKTENS SERVICENIVÅ


Trädgårdsarkitekten håller en hög servicenivå, där arbetet anpassas till uppdragsgivaren.

Via ett webbaserat kommunikationssystem kan uppdragsgivaren enkelt kan följa trädgårdsarkitektens arbete med utemiljön.

Skisser och liknande färgläggs och kompletteras ofta med perspektiv-skisser för att uppdragsgivaren lättare ska kunna ta till sig och värdera informationen.

Trädgårdsarkitektens perspektivskiss av utemiljö LÄS MER

TRÄDGÅRDSARKITEKTENS MILJÖPROFIL


Trädgårdsarkitektens mål att skapa utemiljöer som har så liten miljö-påverkan som möjligt, från anläggning till den framtida skötseln.

Utemiljöerna ska även ge möjlighet till brukarna att nyttja utemiljön på ett sådant sätt att deras miljöpåverkan minskas.

landskap LÄS MER

EKONOMI


Ett anläggningsprojekt är ofta en stor och långsiktig investering. När ni investerar så mycket är det viktigt att ni får valuta för pengarna. Ta er därför tid att tänka igenom vad ni behöver, och lägg en slant på att anlita en trädgårdsarkitekt som hjälper er.

Pengar LÄS MER
trädgårdsväxt ormöga

ANLITA EN PROFESSIONELL TRÄDGÅRDSARKITEKT

Du får hjälp från första idéskiss fram till färdig trädgård.

Dela på:

Share on Facebook
vit yta
START TJÄNSTER OM MIG REFERENSER MILJÖPROFIL EKONOMI AKTUELLT KONTAKT
violett prick

trädgårdsarkitekt
Per Christenson

TILLBAKA  Facebook ikon Google Plus ikon Instagram ikon YouTube ikon Byarum logotyp Hags logotyp Starka logotyp

Perenner.se

S:t Eriks logotyp

Trädgårdsarkitekt
Per Christenson
Veberödsvägen 80
240 10 Dalby

info@per-form.se
070-729 92 26

Bara Mineraler logotyp Lackalänga logotyp Veg Tech logotyp nola logotyp Wallströms loggotyp