grön bakgrund

SKAPA EN ATTRAKTIV UTEMILJÖ

TRÄDGÅRDSARKITEKTENS MILJÖPROFIL


Trädgårdsarkitektens mål att skapa utemiljöer som har så liten miljö-påverkan som möjligt, från anläggning till den framtida skötseln.

Utemiljöerna ska även ge möjlighet till brukarna att nyttja utemiljön på ett sådant sätt att deras miljöpåverkan minskas.

TJÄNSTER


Trädgårdsarkitekten skapar en attraktiv utemiljö vid er fastighet, där de boende trivs.

Utemiljön är inte bara gröna "trädgårdsytor", utan är alla ytor på fastigheten, som inte upptas av byggnader. Det kan vara kommunikationsstråk, entréer, lekplatser, torg, parkeringsplatser, sophantering, mm.

HÖG SERVICENIVÅ


Trädgårdsarkitekten håller en hög servicenivå, där arbetet anpassas till uppdragsgivaren.

Jag har utvecklat ett kommunikationssystem via webben, där uppdragsgivaren enkelt kan följa mitt arbete med utemiljön.

Skisser och liknande färgläggs och kompletteras ofta med perspektiv-skisser för att uppdragsgivaren lättare ska kunna ta till sig och värdera informationen.

som är funktionell, trivsam och vacker med nöjda boende.
Anlagd med god ekonomi och med rimliga skötselinsatser i framtiden.

EKONOMI


Ett anläggningsprojekt är ofta en stor och långsiktig investering. När ni investerar så mycket är det viktigt att ni får valuta för pengarna. Ta er därför tid att tänka igenom vad ni behöver, och lägg en slant på att anlita en trädgårdsarkitekt som hjälper er.

trädgårdsarkitektens skissförlsag perspektivskiss trädgårdsarkitektens miljöprofil
ANLITA EN PROFESSIONEL TRÄDGÅRDSARKITEKT

ANLITA EN PROFESSIONEL TRÄDGÅRDSARKITEKT

Du får hjälp från första idéskiss fram till färdig trädgård.

Dela på:

Share on Facebook
trädgårdsarkitekt Per Christenson
START TJÄNSTER OM MIG REFERENSER MILJÖPROFIL EKONOMI AKTUELLT KONTAKT
trädgårdsarkitekt Per Christenson

trädgårdsarkitekt
Per Christenson

TILLBAKA Följ mig på Facebook Följ mig på Google+ Följ mig på instagram Följ mig på YouTube Byarums Bruk Hags lekplatsutrustning och parkmöbler Starka

Perenner.se

S:t Eriks

Trädgårdsarkitekt
Per Christenson
Veberödsvägen 80
240 10 Dalby

info@per-form.se
070-729 92 26

Bara Mineraler Lackalänga trädgård Veg Tech nola Wallströms plantskola