FASTIGHETSÄGARE

Fastighetsägaren vill att hans fastighet ska vara attraktiv, med hyresgäster som trivs och som stannar kvar länge. Utsikterna att framgångsrikt lyckas med det är avhängigt av hur väl fastigheten lever upp till de behov och krav hyresgästerna har. Det är två faktorer, mycket nära förbundna med varandra, som är viktiga och som ständigt måste vara en ledstjärna för fastighetsägaren, nämligen:


Utemiljöns hållbarhet.

Utemiljöns betydelse för de boendes hälsa - fysiskt, mentalt och socialt.När dessa faktorer är beaktade kan fastighetsägaren förvänta sig även långsiktig ekonomisk hållbarhet.

LÄS MER OM UTEMILJÖN OCH VÅR HÄLSA LÄS MER OM HÅLLBAR UTEMILJÖ
vit yta
START TJÄNSTER OM MIG REFERENSER MILJÖPROFIL UTEMILJÖ OCH HÄLSA EKONOMI AKTUELLT KONTAKT
violett prick

trädgårdsarkitekt
Per Christenson

Trädgårdsarkitekt
Per Christenson
Veberödsvägen 80
247 56 Dalby

info@per-form.se
070-729 92 26

Kontakta trädgårdsarkitekten! Följ trädgårdsarkitekten på Facebook! Följ trädgårdsarkitekten på Google+! Följ trädgårdsarkitekten på Instagram! Följ trädgårdsarkitekten på bloggen! Fastighetsägarnas hemsida Bostadsrätternas hemsida Villaägarna hemsida