Kostnadeeffektiv projektering

KOSTNADSEFFEKTIVT PROJEKTERING

Det finns framförallt två faktorer som avgör hur framgångsrikt ett projekt blir och hur mycket det kommer att kosta.

Den första är att kommunikationen mellan beställaren och trädgårdsarkitekten fungerar så smidigt som möjligt. Likaväl som att trädgårdsarkitekten måste kunna ta till sig beställarens intentioner är det viktigt att beställaren enkelt kan ta del av det som trädgårdsarkitekten producerar i sitt arbete, i form av skisser, ritningar och andra handlingar. Jag förutsätter att beställaren tid är dyrbar och att inte för mycket tid bör läggas på möten och resor till och från dessa. Det är beställarens schema som måste bestämma när hen tar del av material. Jag har därför utvecklat ett kommunikationssystem via webben, där beställaren kan följa mitt arbete med utemiljön, och lämna sina synpunkter. Detta gör att hen kan engagera sig i projektet, var och när det passar denne bäst. Beställaren har dessutom alltid projektet tillgängligt, bara det finns tillgång till internet, om inte annat så via telefonen. Är beställaren dessutom flera personer, t. ex. en bostadsrättsförening kan samtliga ta del av informationen, oberoende av varandra.

Den andra faktorn, för ett framgångsrikt projekt, är att projekteringen förs framåt i en metodisk arbetsprocess. I små steg, mot en alltmer detaljerad beskrivning av hur den framtida utemiljön ska se ut och vara uppbyggd. Lite beroende på projektets storlek kan det resultera i fördyrning om projektet forceras och viktiga steg i processen ignoreras. Risken är att man alltför sent upptäcker brister och att det åstadkomna resultatet inte lever upp till beställarens vision.

Huvudmomenten i arbetsprocessen är:

Följa projektets tidplan.

Ta del av skisser, ritningar,

beskrivningar, växtbilder,
växtförteckning, mm.

Se perspektiv på projektet och läsa om föreslagna växter

Jag har utvecklat ett kommunika-tionssystem via webben, där upp-dragsgivaren enkelt kan följa mitt arbete med utemiljön. Detta gör att hen kan engagera sig i projektet, var och när det passar denne bäst.
På webbsidan kan du som uppdragsgivarre:

Illustration av uppdragsgivarens webbsida.

Naturligtvis kan kan man få allt material utskrivet på papper, om det passar bättre!

vit yta
START TJÄNSTER OM MIG REFERENSER MILJÖPROFIL UTEMILJÖ OCH HÄLSA EKONOMI AKTUELLT KONTAKT
violett prick

trädgårdsarkitekt
Per Christenson

Trädgårdsarkitekt
Per Christenson
Veberödsvägen 80
247 56 Dalby

info@per-form.se
070-729 92 26

Kontakta trädgårdsarkitekten! Följ trädgårdsarkitekten på Facebook! Följ trädgårdsarkitekten på Google+! Följ trädgårdsarkitekten på Instagram! Följ trädgårdsarkitekten på bloggen! Fastighetsägarnas hemsida Bostadsrätternas hemsida Villaägarna hemsida