Trädgårdsarkitekten utför trädgårdsdesign till bostadsrättsföreningar.
Folder med namnet "Bostadsrättsföreningen arbetar med utemiljö"

Varför ska man arbeta med utemiljön?

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Utemiljön är inte bara de gröna trädgårds-ytorna, utan är alla ytor på fastigheten, som inte upptas av byggnader. Det kan vara terrasser och altaner, kommunikationsstråk, entréer, lekplatser, torg, parkeringsplatser, sophantering, mm.

I främsta hand är den utemiljö, som avses här, de ytor som ägs gemensamt av föreningen. Här kan ibland vara gränsdragnings-problem, inte minst i äldre föreningar, där gemensam mark, med eller utan föreningens god-kännande, tagits i privat bruk. Resultatet blir rörighet, med brokig växtlighet, som kanske inte ens är lämplig i sammanhanget.

Detta kan undvikas för framtiden om föreningen har en strikt policy för vilka spelregler som ska gälla.

Förberedande arbete:

Arbetsprocessen -
att  anlita trädgårdsarkitekt

TrädgårdsritningLäs mer om utemiljö och hälsaHämta folder som PDFLäs mer

Trädgårdsarkitekt
Per Christenson
Veberödsvägen 80
240 10 Dalby

info@per-form.se
070-729 92 26

Kontakta trädgårdsarkitekten! Följ trädgårdsarkitekten på Facebook! Följ trädgårdsarkitekten på Google+! Följ trädgårdsarkitekten på bloggen! Följ trädgårdsarkitekten på Instagram!
trädgårdsarkitekt menu violett prick

trädgårdsarkitekt
Per Christenson