Trädgårdsarkitekten utför uppdrag för fastighetsägare.

FASTIGHETSÄGARE

Fastighetsägaren vill att hans fastighet ska vara attraktiv, med hyresgäster som trivs och som stannar kvar länge. Utsikterna att framgångsrikt lyckas med det är avhängigt av hur väl fastigheten lever upp till de behov och krav hyresgästerna har. Det är två faktorer, mycket nära förbundna med varandra, som är viktiga och som ständigt måste vara en ledstjärna för fastighetsägaren, nämligen:

Utemiljöns hållbarhet.

Utemiljöns betydelse för de boendes hälsa - fysiskt, mentalt och socialt.

När dessa faktorer är beaktade kan fastighetsägaren förvänta sig även långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Trädgårdsarkitekt
Per Christenson
Veberödsvägen 80
240 10 Dalby

info@per-form.se
070-729 92 26

Kontakta trädgårdsarkitekten! Följ trädgårdsarkitekten på Facebook! Följ trädgårdsarkitekten på Google+! Följ trädgårdsarkitekten på bloggen! Följ trädgårdsarkitekten på Instagram!
trädgårdsarkitekt menu violett prick

trädgårdsarkitekt
Per Christenson