Trädgårdsarkitekt Per Christenson skapar hållbara utemiljöer.

SKAPA EN LEVANDE UTEMILJÖ

TRÄDGÅRDSARKITEKTENS TJÄNSTER

Utemiljön är inte bara de gröna trädgårdsytorna, utan är alla ytor på fastigheten, som inte upptas av byggnader. Det kan vara terrasser och altaner, kommunikationsstråk, entréer, lekplatser, torg, parkeringsplatser, sophantering, mm.

Trädgårdsarkitekten arbetar med alla dessa delar i utemiljön, med början i målsättningsdiskussioner, skissförlag och vidare med kompletta arbetshandlingar.

Trädgårdsarkitekten hjälper även till vid anläggning och skötsel av utemiljön.

Trädgårdsritning Läs mer

TRÄDGÅRDSARKITEKT -
FÖR EN HÄLSOSAM UTEMILJÖ

Utemiljön är ett viktigt inslag i den byggda miljö, inte minst för att bevara naturliga miljöer och den biologiska mångfalden. De är viktiga platser för närkontakt med naturen och har även stor betydelse för fysisk aktivitet, rekreation och främjar mentalt välbefinnande, minskar stress, mm.

Utemiljöns utformning har stor betydelse för de boendes hälsa och för förutsättningar för olika former av fysisk aktivitet, eftersom bostadens närmiljö är den populära platsen för motion och rekreation. Forskning har visat att ett antal egenskaper i utemiljöns utformning är viktiga, däribland mängden och formen hos vegetationen, förekomst av intressanta och slingrande gångstråk, lugna platser för återhämtning, god information och skyltning, samt hög trygghetskänsla.

TRÄDGÅRDSARKITEKTENS MILJÖPROFIL

Trädgårdsarkitektens mål att skapa utemiljöer som har så liten miljöpåverkan som möjligt, från anläggning till den framtida skötseln.

Utemiljöerna ska även ge möjlighet till brukarna att nyttja utemiljön på ett sådant sätt att deras miljöpåverkan minskas.

Skalbagge

TRÄDGÅRDSARKITEKTENS REFERENSER

Trädgårdsarkitekten har genomfört projekt för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, kommuner och landsting. Dessutom även för några hundra villaträdgårdar.

Några av projekten kan du se här.

Utemiljö vid slott

DIN EKONOMI

Ett anläggningsprojekt är ofta en stor och långsiktig investering. När ni investerar så mycket är det viktigt att ni får valuta för pengarna. Ta er därför tid att tänka igenom vad ni behöver, och lägg en slant på att anlita en trädgårdsarkitekt som hjälper er.

För att säkra ökad lönsamhet i utemiljön ser trädgårdsarkitekten till att alla delar fram till målet – projektering, anläggning och den framtida skötsel sker kostnadseffektivt.

Hög med mynt Villaägare

VILLAÄGARE

Bostadsrättsföreningar

BOSTADSRÄTTS-
FÖRENINGAR

Fastighetsägare

FASTIGHETSÄGARE

TRÄDGÅRDSARKITEKTENS KUNDER:

Entreprenörer

ENTREPRENÖRER

Läs merLäs merLäs merLäs mer
#img_497

Trädgårdsarkitekt
Per Christenson
Veberödsvägen 80
240 10 Dalby

info@per-form.se
070-729 92 26

Kontakta trädgårdsarkitekten! Följ trädgårdsarkitekten på Facebook! Följ trädgårdsarkitekten på Google+! Följ trädgårdsarkitekten på bloggen! Följ trädgårdsarkitekten på Instagram!
trädgårdsarkitekt menu violett prick

trädgårdsarkitekt
Per Christenson